Vodné a stočné 2020

20. 01. 2020 /

Vodárenská akciová společnost, a.s., Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko stanovil cenu vodného a stočného pro rok 2020 následovně:

  bez DPH vč. 15% DPH vč. 10% DPH
od 1. 5. 2020
vodné 47,93 55,12 52,72
stočné 47,72 54,88 52,49
celkem 95,65 110 105,21


Ceny jsou uváděny v Kč za m3

Cena vodného a stočného musí respektovat povinné zvyšování ceny v návaznosti na realizované projekty podpořené dotací. Výši vodného a stočného schválila Valná hromada svazku dne 10. 12. 2019.

Srovnání s předchozími lety:

vodné
rok bez DPH vč. 15% DPH
2019 43,46 49,98
2018 41,40 47,61
2017 38,61 44,40
2016 37,40 43,01
stočné
2019 43,76 50,32
2018 41,70 47,96
2017 41,39 47,60
2016 40,50 46,58
celkem
2019 87,22 100,30
2018 83,10 95,57
2017 80,00 92,00
2016 77,90 89,59


Ceny jsou uváděny v Kč za m3 (1000 litrů).

Informace Vodárenské akciové společnosti, a.s.: Cena vody.