Informace z Rady města Šlapanice

23. 01. 2020 /

Město Šlapanice provozuje od 1. července 2012 speciální autobusovou linku pod názvem "Seniorbus". Cílem projektu "Seniorbus" je usnadnit seniorům a osobám se zdravotním postižením cestování po Šlapanicích a mezi Bedřichovicemi, Šlapanicemi a Brnem. V roce 2020 bude cestování možné výhradně s platnou Seniorkartou – podmínky a žádost o vydání karty naleznete na webu www.slapanice.cz/seniorbus.

Od konce srpna 2019 probíhá výstavba nového školního pavilonu F Základní školy Šlapanice. Pro zajištění interiérového vybavení pavilonu byla vypsána veřejná zakázka: https://zakazky.slapanice.cz/contract_display_175.html. Informace o výstavbě pavilonu naleznete na projektovém webu https://projekty.slapanice.cz/skolstvi/pavilon-f-novostavba-ucebniho-pavilonu/.

Pro projekt „Rekonstrukce ulice Lípová v Bedřichovicích“ bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby: https://zakazky.slapanice.cz/contract_display_173.html. V rámci stavebních prací je plánována rekonstrukce chodníků, komunikace a nová dešťová kanalizace.

Byla vypsána veřejná zakázka na vypracování Urbanisticko-dopravní studie města Šlapanice: https://zakazky.slapanice.cz/contract_display_172.html. Zadání bylo zpracováno Komisí územního rozvoje na základě požadavku z Akčního plánu 2020–2021 v rámci Strategického plánu rozvoje města Šlapanice 2020–2025. Tato studie bude sloužit primárně jako podklad pro další stupně projektových dokumentací, dále jako podklad pro rozhodování v rámci investičních záměrů města, ale i jiných dotčených orgánů.