Stavební uzávěra v lokalitě u Slatiny

30. 01. 2020 /

Rada města na své 41. schůzi dne 29. 1. 2020 přijala usnesení, kterým schválila Územní opatření o stavební uzávěře v katastrálním území Bedřichovice (okres Brno-venkov) u hranice s katastrálním územím Slatina (okres Brno-město). Dokument včetně příloh je zveřejněn na úřední desce města Šlapanice.  

Stavební uzávěra je dočasným opatřením do doby přijetí nového územního plánu města Šlapanice.  

Tímto opatřením obecné povahy jsou dotčeny pozemky parcelních čísel 352/14, 357, 352/19, 352/79, 352/80, 352/81, 352/82, 352/84, 352/85, 352/86, 352/87, 352/88, 352/89 a 352/90, vše v katastrálním území Bedřichovice.