Dlouhodobá uzavírka silnice v obci Dvorska

11. 02. 2020 /

V pravděpodobném termínu od 1. 3. 2020 na dobu minimálně jednoho roku je připravována dlouhodobá úplná uzavírka silnice přes obec Dvorska z důvodu budování kanalizace. Průjezd bude umožněn jen místním obyvatelům. Bude zachována autobusová linka č. 48. Objízdná trasa povede z Kobylnic přes Sokolnice do Brna. 

Odkanalizování Dvorska ETAPA I (PDF 1.15 MB)

Plán objízdné trasy