Zákaz návštěv v brněnských nemocnicích

11. 02. 2020 /

Od úterý 11. února 2020 je z důvodu chřipkové epidemie vyhlášen zákaz návštěv ve Fakultní nemocnici u sv. Anny a také ve všech areálech Fakultní nemocnice Brno: areál Bohunice, Dětská nemocnice a Porodnice na Obilním trhu 11. O případném odvolání zákazu budou nemocnice informovat prostřednictvím webů www.fnusa.cz/aktuality/ a www.fnbrno.cz

Dle informací Krajské hygienické stanice Brno (www.khsbrno.cz) nemocnost dosahuje v Jihomoravském kraji kolem 2.000 pacientů na 100.000 obyvatel.

Doporučení: důsledně dodržovat zásady hygieny rukou a dýchacích cest. Pokud je to možné, vyhýbat se přelidněným místům. V uzavřených prostorách častěji a důkladně větrat. V případě vzniku onemocnění věnovat náležitou pozornost léčbě a onemocnění nepřecházet.