Přechodná úřední doba MěÚ Šlapanice

16. 03. 2020 /

V návaznosti na Usnesení vlády České republiky č. 217 ze dne 15. března 2020 a v souvislosti s přijetím preventivních opatření k omezení šíření nemoci COVID-19, vedení města rozhodlo, že od pondělí dne 16. 03. 2020 do úterý 24. 03. 2020, 6.00 hod., bude úřední doba pro veřejnost stanovena takto:

Pondělí:    8.00 – 11.00 hod.
Středa:      13.00 – 16.00 hod.

V neodkladných případech lze individuálně po telefonické či elektronické domluvě s příslušným zaměstnancem dohodnout osobní návštěvu.

Žádáme občany, aby zvážili nutnost návštěvy městského úřadu a omezili vstup na úřad pouze v důležitých situacích. Přednostně využívejte elektronickou komunikaci, žádosti a podání zasílejte elektronicky, tj. prostřednictvím datové schránky města Šlapanice 2xfbbgj, e-mailové zprávy na posta@slapanice.cz, případně prostřednictvím České pošty. Potřebné informace lze získat i telefonicky na tel. č.: +420 533 304 214.

Dále je možné podat či žádosti uskutečnit i fyzicky v úřední době na podatelně Městského úřadu ve Šlapanicích, Masarykově nám. č. 100/7 a v Brně, na ul. Opuštěné č. 9/2.

Tato opatření mají za cíl snížit možnost šíření nemoci COVID-19.  

Ing. Bc. Milan Vdoleček v.r. tajemník