Krizové opatření starostky

18. 03. 2020 /

Starostka města Šlapanice vydává Krizové opatření starostky č. 1/2020 z důvodu šíření nákazy koronavirem v ČR s cílem zamezit jeho dalšímu šíření v populaci v návaznosti na usnesení vlády přijatá s vyhlášeným nouzovým stavem.

Každá osoba je povinna při pohybu na území města Šlapanice zakrýt si ústa a nos respirátorem, rouškou, šálou, kapesníkem nebo jinou obdobnou ochrannou pomůckou sloužící k zamezení šíření koronaviru.

Pohybem podle věty první se rozumí pohyb umožněný v článku 1. usnesení vlády České republiky ze dne 15.03.2020 č. 215 publikovaném ve Sbírce zákonů pod č. 85/2020 Sb.

Platnost a účinnost
Toto opatření starostky nabývá platnosti i účinnosti okamžikem vyhlášení.
Vyhlášeno dne 18. 03. 2020 ve 13:00 hodin.

Mgr. Michaela Trněná
starostka města

Krizové opatření starostky č. 1/2020 (PDF 228.87 kB)