Vykonávání péče o děti a žáky rodičů pracujících ve specifických profesích

19. 03. 2020 /

Od 18. 3. je naše školské zařízení (ZŠ Šlapanice) určeno pro péči o děti ve věku od 3 do 10 let, o něž nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiní zákonní zástupci.

Jedná se o děti zaměstnanců bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, příspěvkových organizací Jihomoravského kraje v oblasti sociální, orgánů ochrany veřejného zdraví, příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogičtí nebo nepedagogičtí pracovníci určené školy nebo školského zařízení, zaměstnanců lékáren a vězeňské služby.
Bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky základní školy Šlapanice.

O žáky bude maximálně postaráno včetně stravy.

Kontaktní osobou je PhDr. Pavel Vyhňák, ředitel ZŠ Šlapanice, tel. 720 993 859, pavel.vyhnak@zsslapanice.cz

Pakliže si některý z rodičů zvolí pro péči o své dítě naši základní školu, pak prosím kontaktujte pana ředitele telefonicky či e-mailem.