Uzavření MěÚ Šlapanice - aktualizováno

25. 03. 2020 /

V návaznosti na Usnesení vlády České republiky č. 217 ze dne 15. března 2020 a v souvislosti s přijetím preventivních opatření k omezení šíření nemoci COVID-19, vedení města rozhodlo, že od pondělí 23. 3. 2020 jsou všechna pracoviště Městského úřadu Šlapanice pro veřejnost do odvolání uzavřena. 

V neodkladných a naléhavých případech lze, na základě telefonické domluvy a po posouzení situace pracovníkem městského úřadu, dohodnout osobní návštěvu příslušného pracoviště k vyřízení požadavku a to v pondělí nebo ve středu v době od 8.00 do 11.00 hod.

Kontakty pro posouzení neodkladných a naléhavých případů:

Podatelna (zabezpečí spojení na další odbory) +420533304214
Odbor správních činností             +420533304261
Obecní živnostenský úřad            +420533304800
Odbor dopravy                              +420533304809
Odbor finanční                              +420606082716

Pro platby poplatků využijte bezhotovostní platební styk ve prospěch účtu: 19-23122641/0100, vedený u Komerční banky. Pro řádné zaúčtování Vaší platby prosím věnujte zvýšenou pozornost zadávání variabilního symbolu platby.  

Opětovně žádáme občany, aby nadále pro komunikaci s městským úřadem přednostně využívali elektronickou komunikaci, žádosti a podání zasílali elektronicky, tj. prostřednictvím datové schránky města Šlapanice: 2xfbbgj, e-mailové zprávy na: posta@slapanice.cz a to i bez zaručeného elektronického podpisu, případně prostřednictvím České pošty. Osobní podání je v nezbytně nutných případech možné uskutečnit na podatelně úřadu po přechozím telefonickém kontaktu ve stanovené době. 

Ing. Bc. Milan Vdoleček v.r. tajemník