Platby místních poplatků

27. 03. 2020 /

Informujeme občany, že platby, které se týkají místních poplatků, provedené po lhůtě splatnosti, se do 30. 6. 2020 nebudou sankcionovat navýšením poplatku dle ustanovení § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích (viz příloha, bod 3).

Pro platby poplatků využijte bezhotovostní platební styk ve prospěch účtu: 19-23122641/0100, vedený u Komerční banky. Pro řádné zaúčtování Vaší platby prosím věnujte zvýšenou pozornost zadávání variabilního symbolu platby.  

Příloha: Informace k možnosti obcí posunout splatnost místních poplatků či promíjet místní poplatky v období nouzového stavu (PDF 98.79 kB)