Zápis do MŠ proběhne elektronicky

15. 04. 2020 /

Na základě mimořádného opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) bude probíhat přijímací řízení na školní rok 2020 - 2021 do mateřských škol ve Šlapanicích od 4. do 15. května 2020 bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Pro usnadnění a urychlení zápisu mohou rodiče využít Elektronický předzápis: www.elektronickypredzapis.cz. Na webu lze vyhledat příslušnou mateřskou školu a předzapsat dítě do ní.

Po vyplnění elektronického předzápisu můžete žádost podávat těmito způsoby:

  1. doručením do datové schránky  9nak4ft (MŠ Zahrádka) nebo hrjkr28 (MŠ Hvězdička),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem,
  3. poštou,
  4. do poštovní schránky v MŠ,
  5. osobním podáním pouze výjimečně po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.

K vyplněné žádosti (vytisknutá z předzápisu nebo webu MŠ) rodiče doloží:

  1. kopii rodného listu dítěte,
  2. prohlášení, že je dítě řádně očkováno
  3. kopii očkovacího průkazu dítěte
  4. Informovaný souhlas s GDPR
  5. kopii dokladu o trvalém pobytu v případě, že došlo k jeho změně v poslední době (popř. kopie nájemní smlouvy).

Další informace včetně kritérií naleznete na webových stránkách mateřských škol:

MŠ Hvězdička

MŠ Zahrádka