Vyhrazené hodiny pro nákup seniorů končí

26. 05. 2020 /

Od úterý 26. 5. 2020 vláda ČR zrušila opatření, které mělo omezit šíření koronaviru mezi staršími občany, kteří jsou nejohroženější skupinou.

Vláda ke kroku přistoupila v rámci rozvolňování pravidel.