Aktuality ze Zastupitelstva města Šlapanice

15. 06. 2020 /

Zastupitelstvo města Šlapanice na svém 9. veřejném zasedání mino jiné schválilo:

  • Smlouvu na provozní úvěr ve výši 100 milionů Kč. Úvěr bude sloužit na předfinancování dotací a bohužel i na dofinancování propadu příjmů díky Covid 19.
  • Ukončení smluvních vztahů se společností CTP Invest, spol. s r.o.
  • Záměr výstavby komunikace na ulici Seifertova, a to za podmínek, že komunikace bude převedena do majetku města. A také za finanční spoluúčastí vlastníků nemovitostí v dané lokalitě.

Záznam z jednání zastupitelstva si můžete prohlédnout zde.