Upozornění k občanským průkazům

16. 06. 2020 /

Upozorňujeme občany, že po ukončení nouzového stavu se už nemohou prokazovat osobními doklady, jejichž platnost skončila po 1. březnu 2020. Doporučujeme požádat o nové doklady co nejdříve. V případě neplatného občanského průkazu musí občan doložit svoji totožnost ještě jiným platným dokladem (rodný list, cestovní pas, řidičský průkaz).

 

Občané mohou podat žádost o OP i CP u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.