Návrh železničního jízdního řádu 2020 - 2021

22. 06. 2020 /

Na internetových stránkách Správy železnic, s.o. je v odkazu: https://www.spravazeleznic.cz/cestujici/jizdni-rad/navrh-jizdniho-radu-na-rok-2021 zveřejněn Návrh železničního jízdního řádu pro období 13. 12. 2020 – 11. 12. 2021.

Návrh jízdního řádu 2020/2021 pro tratě Jihomoravského kraje je také zveřejněn na internetových stránkách KORDIS JMK, a.s.: https://www.idsjmk.cz/#lock33706.

  • DZ / písemně        Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 BRNO
    ID datové zprávy: x2pbqzq
  • e-mailem               VOD@jmk.cz nebo VOD@kr-jihomoravsky.cz
  • kopii e-mailem      info@kordis-jmk.cz za účelem urychlení toku informací.