Město vyhlašuje nabídkové řízení na provozování restaurace v parku

15. 07. 2020 /

Město Šlapanice zveřejňuje nabídkové řízení na výběr zájemce o pronájem a provozování restaurace v připravovaném novém objektu "Dům v parku" ve Šlapanicích. V objektu bude umístěna městská knihovna a restaurace o celkové ploše 195 m². K restauraci přináleží terasa o velikosti cca 60 m². Stavba bude zahájena v srpnu 2020 a předpokládaný termín předání k užívání je červen 2021.

Podrobný text nabídkového řízení (PDF 227.17 kB)

Půdorys restaurace (PDF 1.2 MB)

Seznam místností (PDF 78.95 kB)

Řízení bylo zahájeno dnem 14. 7. 2020, kdy bylo zveřejněno na úřední desce.

Požadavky vlastníka objektu (budoucího pronajímatele):

 • Způsob a účel využití: restaurace s nabídkou teplých a studených jídel, alkoholických, nealkoholických, teplých a studených nápojů
 • Výše nájemného minimálně 20.000 Kč bez DPH měsíčně za celý nabízený prostor
 • Celoroční provoz
 • V době společenských akcí uskutečňovaných v parku Riegrova a v městské knihovně, bude nájemce zajišťovat občerstvení pro širokou veřejnost
 • Každodenní zajištění provozu sociálních zařízení v době od 9.00 hod. (otevření sociálních zařízení v ranních hodinách bude zajištěno) do konce provozní doby restaurace a v době společenských akcí uskutečňovaných v parku Riegrova a v městské knihovně
 • Vybavení kuchyně a skladů zajistí nájemce na vlastní náklady dle vlastního uvážení a v souladu s platnými předpisy pro tento druh podnikání
 • Základní vybavení kuchyně a restaurace zajistí pronajímatel
 • Součinnost zájemce při výstavbě objektu

Podání nabídky:

Nabídky zasílejte na adresu Město Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice, v zalepené obálce, označené názvem odesílatele a slovy "DŮM V PARKU" a NEOTEVÍRAT po dobu 21 dní od zveřejnění nabídky na úřední desce, nejpozději poslední den této lhůty.

V nabídce uveďte:

 • Výši nabízeného nájemného
 • Podnikatelský záměr - rozsah nabízených služeb a předpokládaná provozní doba
 • Údaje o zájemci (název nebo jméno a příjmení zájemce, adresa sídla, IČO, DIČ, e-mailová adresa a telefonní číslo, živnostenský list či jiné oprávnění k činnosti (kopie), doložení praxe v délce minimálně 2 roky, čestné prohlášení o kvalifikaci, beztrestnosti a bezúhonnosti)

Další informace:

 • Po zkolaudování nového objektu (předpoklad 4/2021) město Šlapanice zveřejní záměr podle § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, na pronájem restaurace na úřední desce. Zájemce o pronájem se musí přihlásit k záměru.
 • Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
 • Předpokládaná doba zahájení provozu restaurace je červen 2021.
 • Město Šlapanice si vyhrazuje právo zrušit nabídkové řízení popř. nevybrat žádného ze zájemců, kdykoliv a to i bez udání důvodů.

Kontakt:

Bližší informace k řízení podá: Ing. Dagmar Holasová, e-mail: holasova@slapanice.cz, mob.: 702 289 050.