Z 11. veřejného zasedání ZM

13. 12. 2012 /

Zastupitelstvo města Šlapanice na svém 11. veřejném zasedání dne 12. prosince 2012 schválila rozpočet města Šlapanice na rok 2013. Dále mimo jiné také schválila Koncepci rodinné politiky města Šlapanice na období 2013-2016.

Tato koncepce má za úkol dlouhodobě a systematicky podporovat činnost města v oblasti rodinné politiky. Cílem rodinné politiky města je vytvořit na místní úrovni příznivé podmínky a vhodné klima pro vznik a fungování rodin.