Informace ze zasedání Zastupitelstva města Šlapanice

14. 09. 2020 /

Ve středu 9. září 2020 se uskutečnilo 10. veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice (ZM). Zastupitelé mimo jiné projednali schválení Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků parc. č. 3602/1, k. ú. Šlapanice u Brna. Město tak získává do svého vlastnictví pozemek na Tuřance (viz mapa), který bude využit pro řešení dopravní obslužnosti a parkování. Také odkupuje pozemky pod komunikací Hřbitovní se záměrem rekonstrukce příjezdové komunikace.

Mapa Tuřanka

Podklady k jednání jsou k dispozici na webu https://www.slapanice.cz/2020