Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje

23. 09. 2020 /

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje vydala v úterý 22. 9. 2020 mimořádné opatření pro území okresů Brno - město, Brno - venkov a Hodonín, které platí od půlnoci 23. září. Je zakázána prezenční výuka na vysokých školách v těchto okresech. Zároveň jsou při venkovních akcích, kterých se účastní více než 100 lidí povinné ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), jako jsou respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Také platí doporučení pro zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče zakázat návštěvy.

Mimořádné opatření KHS JmK č. 1/2020 (PDF 197.24 kB)

Mimořádné opatření KHS JmK č. 2/2020 (PDF 191.35 kB)

Doporučení KHS JmK pro vybraná zařízení soc. služeb a poskytovatele zdravotních služeb (PDF 158.98 kB)