Druhé kolo voleb do Senátu

06. 10. 2020 /

Druhé kolo voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek 9. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 10. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Hlasovací lístky obdrží voliči přímo ve volební místnosti. 

Do II. kola postoupili ve volebním obvodu Vyškov Ing. arch. Jaroslav Klaška a MUDr. Karel Zitterbart, Ph.D.

Číslo volebního okrsku 
a adresa volební místnosti
Část obce náležející do volebního okrsku
č. 1 Městská knihovna
Masarykovo náměstí 6
8. května, Akátová, Dlouhá, Hřbitovní, Janská, Jiříkovská, Kosmákova, Masarykovo náměstí, Na Zahrádkách, Palackého, Pod Žurání, Ponětovská, Starý Dvůr, Slunná, Svatojánské nám., Václavská, Za Humny, Zámečnické nám., Zemědělská, oblast Líchy, K Letišti
č. 2 Mateřská škola Zahrádka
Havlíčkova 8
Bož. Němcové, Brněnská č.p. 1320 – 1659, Brněnská Pole, Havlíčkova, Hrabalova, Hrubínova, Seifertova
č. 3 Objekt Husova
Husova 25
Brněnská č. p. 1–1293, 1354, 1375, 1682, 1746, 1855, 1907, Čechova, Janáčkova, Jungmannova, Kalvodova, Karla Čapka, Lidická, Příční, Švehlova
č. 4 Sokolovna
Nádražní 87
Husova, Hybešova, Jana Dvořáka, Jiráskova, Kobylnická, Nádražní, Smetanova, Štefanikova, Tyršova, Vrchlického, Wurmova, budova s č. evidenčním 298 a č. evidenčním 518
č. 5 Obřadní síň MěÚ
Masarykovo náměstí 7
Bedřichovická, Bezručova, Bří Mrštíků, Kollárova, Komenského, Na Poříčí, Nad Zámkem, Nerudova, Riegrova, Sušilova, Těsnohlídkova
č. 6 Kulturní dům
Bedřichovice, Jižní 2 
část Bedřichovice: Hlavní, Jižní, Krátká, Lípová, Podolská, Sádky, Slatinská, Střední, Studýnky, U Hájku

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
Telefonní kontakt na MěÚ: 533 304 320 (pí Bartušková)

Osoby v nařízené karanténě nebo izolaci z důvodu Covid-19 budou moci opět hlasovat u drive-in volebního stanoviště nebo doma do zvláštní přenosné volební schránky:

 • Volby na drive-in stanovištích se uskuteční 7. října 2020 od 7.00 do 15.00 hod. Pro osoby s trvalým pobytem v okresu Brno-venkov je toto stanoviště vyhrazeno před hlavním vstupem do areálu Brněnského výstaviště, Výstavište 405/1, 603 00 Brno.

  Hlasovat u volebního stanoviště lze výlučně z motorového vozidla (i motocyklu), nelze hlasovat z elektrokola či koloběžky.

  U volebního stanoviště může hlasovat osoba, která je voličem podle zákona upravujícího volby do Senátu a současně je ke dni, kdy lze hlasovat u volebního stanoviště, evidována jako osoba v karanténě nebo izolaci z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid-19, a která má trvalý pobyt v okrese, pro které bylo dané stanoviště zřízeno a u voleb do Senátu má-li zároveň adresu trvalého pobytu na území volebního obvodu, který zasahuje do okresu, pro který bylo volební stanoviště zřízeno (u jiného volebního stanoviště jí nebude hlasování umožněno).

  Volič je povinen prokázat svoji totožnost platným občanským průkazem (cestovní doklad nestačí, neboť neobsahuje údaj o trvalém pobytu). U volebního stanoviště nelze volit na voličský průkaz.

 • Pokud občan v nařízené karanténě či izolaci nemůže využít drive-in hlasování, může do čtvrtka 8. října 2020 do 20 hodin telefonicky požádat krajský úřad a využít zvláštní přenosnou volební schránku pro hlasování z domácnosti. Toto hlasování bude probíhat od pátku dne 9. 10. 2020 od 7:00 do 22:00 hodin, příp. 10. 10. 2020 od 7:00 do 14:00 hodin.

  Telefonní čísla k nahlášení volby do zvláštní přenosné volební schránky:
  541 652 223 od 5. 10. do 8. 10. 2020
  541 652 252 od 5. 10. do 8. 10. 2020
  takto:
  Út 8:00 - 15:00 hodin
  St 8:00 - 16:00 hodin
  Čt 8:00 - 20:00 hodin

  Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky mohou využít pouze voliči, kteří jsou v karanténě a z vážných důvodů nemohli využít hlasování u volebního stanoviště a mají-li adresu místa trvalého pobytu na území volebního obvodu zasahujícího na území kraje, pro který byla komise pro hlasování zřízena, a na území tohoto volebního obvodu také fakticky pobývají.  

Podrobnosti o volbách naleznete na www.slapanice.cz/volby.