Nový režim ZŠ Šlapanice od pondělí 12. 10. 2020

09. 10. 2020 /

S ohledem na usnesení vlády ČR ze dne 8. 10. 2020 č. 997 rozhodla naše škola tak, že v týdnu od 12. 10. - 16. 10. budou ve škole prezenčně vzdělávány šestý a devátý ročník. Sedmý a osmý ročník bude vzděláván distančně. Prezenční výuka bude probíhat dle stávajícího rozvrhu. Distanční výuka bude vycházet z rozvrhu dané třídy. Bližší informace obdrží žáci a rodiče prostřednictvím Edookitu v následujícím týdnu.

Následující týden 19. 10. - 23. 10. budou šesté a deváté ročníky vzdělávány distančně a sedmé a osmé ročníky prezenčně.

26. 10. a 27. 10. vyhlásil ministr školství změnu organizace školního roku a tedy podzimní prázdniny se tím prodlouží na celý týden.

Následující týden 2. 11. - 6. 11., pokud by platila stále stejná omezení, by prezenční výuku měly šesté a deváté ročníky, sedmé a osmé ročníky by se vzdělávaly distančně.

Z provozních důvodů bude žákům, kteří budou vzděláváni distančně odhlášen oběd. Pokud mají o dotovaný oběd zájem, mohou si oběd přihlásit a ve vlastních nádobách odnést, konzumace ve školní jídelně nebude těmto žákům umožněna. Na terase školy bude zřízeno výdejní okno v době od 11.45 - 13.30, vstup k výdejnímu okénku je umožněn z důvodu bezpečnosti pouze z ulice Hřbitovní (od DPS). Žákům, kteří budou vzděláváni distančně, není pobyt v areálu školy povolen.

Přihlášení oběda na pondělí 12. 10. bude výjimečně možné do neděle 11. 10. 2020.

Školní jídelna bude od pondělí 12. 10. vařit pouze jedno jídlo.