Distanční výuka na ZŠ Šlapanice od 14. 10.

15. 10. 2020 /

S ohledem na usnesení vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 č. 1022 přechází celá škola ZŠ Šlapanice na distanční výuku.

Distanční výuka bude vycházet z rozvrhu dané třídy. Bližší informace obdrží žáci a rodiče prostřednictvím Edookitu v následujícím týdnu.

Na základě nařízení vlády přechází celá škola od středy 14. 10. na distanční výuku.

Žáci byli upozorněni, že si dnes mají odnést ze školy všechny pomůcky. Ve výjimečných případech, budou mít žáci možnost v náhradním termínu po individuální domluvě s třídním učitelem zapomenuté věci vyzvednout.

Považujeme za důležité zdůraznit, že na rozdíl od uzavření škol v jarním období, je nyní distanční výuka povinná. V případě problémů či nejasností je třeba využít nabízených konzultací od vyučujících (zprávou, mailem, telefonicky, při videokonferenci...)

Distanční výuka má mnoho forem a neznamená automaticky jen výuku on-line. Dle pokynů MŠMT by synchronní on-line výuka na prvním stupni neměla trvat déle než jednu hodinu a na druhém stupni by synchronní výuka neměla přesáhnout tři vyučovací hodiny denně.