Telefonické hodiny s vedením města

06. 11. 2020 /

Chceme s vámi zůstat v přímém kontaktu i přes nepříznivou situaci. Proto od příštího týdne zavádíme "Telefonické hodiny s vedením města". Ve vybrané časy můžete zatelefonovat paní starostce i oběma místostarostům a informovat se o probíhajících a plánovaných rekonstrukcích v našem městě i o všem dalším, co vás zajímá.

Kdy můžete telefonovat?

Michaela Trněná (starostka) - Každé pondělí od 16 do 18 hodin, v úterý a čtvrtek od 15 do 16 hodin. Tel. číslo: 607 016 704

Michal Klaška (místostarosta, který má na starosti dopravu a odpady) - Každé pondělí, středu a pátek od 8 do 9 hodin. Tel. číslo: 702 214 069

Jiří Kopeček (neuvolněný místostarosta, který má na starosti technické služby a veřejné osvětlení) - Každé pondělí od 17 do 19 hodin Tel. číslo: 602 768 132