Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

18. 11. 2020 /

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude v pátek 4. 12. 2020 od 8:30 do 13:30 hod. přerušena dodávka elektrické energie na ulicích Akátová, Slunná, Za Humny. Dále na Jiříkovské č.o. 11 a Zemědělské č. o. 5 - dle přiložené mapky

Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

Upozornění:

V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím. Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností E.ON Distribuce a.s.

Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte www.eon-distribuce.cz, kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny.

Děkujeme Vám za pochopení.
E.ON Distribuce, a.s.

Ke stažení:

Oznámení E.ON + mapka (PDF 1 MB)