Bezplatná služba UtilityReport

30. 11. 2020 / Z radnice

Město Šlapanice nabízí ve spolupráci s Jihomoravským krajem bezplatnou službu UtilityReport. Služba umožňuje podání hromadné žádosti správcům inženýrských sítí prostřednictvím tohoto odkazu (https://mawis.eu/utilityreport/mesta/jihomoravsky-kraj/).

Občané mají nárok na podání 3 žádostí za kalendářní rok. Žádost je omezená na území o výměře max. 10 000 m2.  

Postup vytvoření žádosti

  • Žadatel klikne na webový odkaz a vyplní formulář pro novou žádost.
  • Poté budou žadateli vygenerovány žádosti pro jednotlivé správce. Žadatel si ze seznamu vybere, které správce chce oslovit.
  • K podání žádosti stačí internetové připojení a běžný webový prohlížeč, aplikace je doplněná nápovědou pro jednotlivé kroky. V případě potřeby je dostupný video návod.
  • Pro další informace o službě UtilityReport kontaktujte prosím zákaznické centrum (+420 251 618 458, info@mawis.eu).

Seznam správců technických sítí na katastrálním území Šlapanice u Brna a Bedřichovice

  • CETIN a.s.
  • E.ON Distribuce a.s.
  • GasNet s.r.o.
  • itself s.r.o.
  • VIVO CONNECTION spol. s r.o.
  • VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s.  

Pro vyjádření o existenci dešťové kanalizace a vyjádření o existenci veřejného osvětlení na katastrálním území Šlapanice u Brna a Bedřichovice kontaktujte prosím město Šlapanice (osm@slapanice.cz).