Změny v městské a regionální hromadné dopravě

01. 12. 2020 /

Od 25. 11. 2020 došlo u regionálních autobusových linek k obnovení standardního režimu provozu dle běžných pracovních dní v době školního vyučování. Výjimkou zůstávají i nadále noční regionální autobusové spoje, u nichž je pro tuto chvíli předpoklad jejich obnovení začátkem příštího roku.

Od středy 2. 12. 2020 pojedou tramvajové a trolejbusové linky MHD podle jízdních řádů pro pracovní dny. Autobusové linky zůstávají v provozu podle jízdních řádů pro prázdniny.

Opatření v provozu MHD budou průběžně doplňována v návaznosti na nařízení příslušných orgánů a reálnou poptávku po přepravě.

Kde získat aktuální informace:

  1. Ve vyhledávači spojení na www.idsjmk.cz a v aplikaci POSEIDON.
  2. K vytištění na www.idsjmk.cz.
  3. Zvláštní jízdní řády nebudou vylepovány na zastávkách, protože může docházet k dalším rychlým úpravám. 

Děkujeme za pochopení.