Potravinová sbírka

15. 12. 2020 /

Dne 4. 12. 2020 byla ukončena potravinová sbírka sociálního odboru pořádaná pro rodiny a děti v evidenci orgánu sociálně právní ochrany dětí, do níž se dobrovolně zapojili také ostatní zaměstnanci MěÚ Šlapanice. Potravinová a materiální pomoc byla rozdělena mezi 36 rodin (62 dětí) – převážně samoživitelům, obětem domácího násilí a rodinám dlouhodobě pobírajícím dávky v hmotné nouzi. Školní vybavení pak bylo předáno dětem umístěným v ústavní výchově a vybraným dětem v pěstounské péči.