Dočasné omezení provozu finančního odboru MěÚ Šlapanice

17. 12. 2020 /

Z důvodu karantény je dočasně uzavřen finanční odbor MěÚ Šlapanice.

Žádáme občany, aby pro platbu poplatků přednostně využívali bezhotovostní operace na účet vedený u Komerční banky číslo: 19-23122641/0100.

Pro řádné zaúčtování Vaší platby prosím věnujte zvýšenou pozornost zadávání variabilního symbolu prováděné platby.

Pokladna městského úřadu pro platbu hotovostí bude přístupná veřejnosti podle dočasně upravené úřední doby MěÚ Šlapanice.