Podolský anděl

21. 12. 2020 /

Orel jednota Podolí pořádá veřejnou sbírku Podolský anděl.

Dary lze kdykovil zaslat i bezhotově na transparentní účet číslo: 237 036 191/0600 .

Celý výtěžek spírky bude použit na pořízení rehabiliačních a kompenzačních pomůcek pro děti domova Lila Otnice.