Úřad nově v provozu v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 hodin

16. 02. 2021 /

Na základě Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizového opatření je do odvolání stanovena úřední doba obou pracovišť MěÚ Šlapanice (Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice i Opuštěná 9/2, Brno) pro veřejnost na pondělí a středu vždy od 08:00 do 17:00 hodin

V ostatní dny a mimo tuto dobu bude úřad pro veřejnost uzavřen.

Omezení běžné úřední doby Městského úřadu Šlapanice se nevztahuje na veřejnost/klienty, kterým byl předem potvrzen termín k dostavení se na pracoviště městského úřadu (např. předvolání, rezervační systém). V neodkladných záležitostech lze, po posouzení a telefonické domluvě s odpovědným pracovníkem městského úřadu, dohodnout schůzku na městském úřadě mimo přechodnou úřední dobu úřadu.

V souvislosti s koronavirovou pandemií žádáme:

 • při návštěvě úřadu používejte roušku či jinou ochranu dýchacích cest;
 • zvažte osobní návštěvu úřadu, využívejte písemné, telefonické a e-mailové komunikace (kontakty na městský úřad, kontakty na úředníky);
 • pro platby poplatků využívejte přednostně bezhotovostní operace na účet: 19-23122641/0100, vedený u Komerční banky. Pro řádné zaúčtování Vaší platby prosím věnujte zvýšenou pozornost zadávání variabilního symbolu prováděné platby;
 • žádosti a podání zasílejte elektronicky, tj. prostřednictvím datové schránky města Šlapanice: 2xfbbgj, e-mailové zprávy na adresu: posta@slapanice.cz, případně písemně prostřednictvím České pošty;
 • minimalizujte osobní kontakt se zaměstnanci úřadu, dodržujte hygienická opatření.

Kontakty na odpovědné pracovníky úřadu - Brno, Opuštěná:

 • Podatelna: 533 304 214
 • Odbor kanceláře tajemníka: 533 304 210
 • Odbor správních činností: 533 304 253 (vedoucí odboru), 533 304 261 (OP + cestovní doklady)
 • Odbor dopravy: 533 304 809 (vedoucí odboru), 533 304 423 (řidičské průkazy), 533 304 424 (evidence vozidel)
 • Odbor sociální: 533 304 601
 • Odbor výstavby: 533 304 556
 • Odbor životního prostředí: 533 304 752
 • Obecní živnostenský úřad: 533 304 800, 533 304 810

Kontakty na odpovědné pracovníky - Šlapanice, Masarykovo náměstí:

 • Kancelář starostky, Bc. Zuzana Böhmová: 533 304 311
 • Odbor investic a správy majetku, Ing. Eva Merclová: 533 304 360
 • Odbor finanční, Ing. Jana Juchelková: 533 304 347
 • Odbor správních činností, Dana Bartušková: 533 304 320
 • Matrika, Lenka Tichá, DiS.: 533 304 325

Další informace k aktuálnímu stavu naleznete ve speciální sekci na webových stránkách města.

Děkujeme za pochopení.