Telefonické hodiny s vedením města

04. 01. 2021 /

Vzhledem k pandemické situaci nadále neprobíhají dny otevřených dveří. Chceme s vámi přesto zůstat v přímém kontaktu, proto jsou vám k dispozici až do odvolání "Telefonické hodiny s vedením města". Ve vybrané časy můžete zatelefonovat paní starostce i oběma místostarostům a informovat se o probíhajících a plánovaných rekonstrukcích v našem městě i o všem dalším, co vás zajímá.

Kdy můžete telefonovat?

Michaela Trněná (starostka) - každé pondělí od 16 do 18 hodin, v úterý a čtvrtek od 15 do 16 hodin. Tel. č.: 607 016 704

Michal Klaška (místostarosta, který má na starosti dopravu a odpady) - každé pondělí, středu a pátek od 8 do 9 hodin. Tel. č.: 702 214 069

Jiří Kopeček (neuvolněný místostarosta, který má na starosti technické služby a veřejné osvětlení) - každé pondělí od 17 do 19 hodin. Tel. č.: 602 768 132