Dotace z rozpočtu města pro rok 2021

04. 01. 2021 /

Upozorňujeme, že na webu https://www.slapanice.cz/dotace-z-rozpoctu-mesta jsou zveřejněny formuláře žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šlapanice na rok 2021. 

Žádosti o dotace je možné podávat od 15. 1. 2021 do 16. 2. 2021 prostřednictvím podatelny, poštou na adresu MěÚ Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7 nebo datovou schránkou. Kontaktní osoba: Zuzana Trnková, tel.: 533 304 342, e-mail: trnkova@slapanice.cz.

Pro rok 2021 jsou vypsány dva dotační programy, a to program pro oblast kultury a společenského života a program pro oblast sportu – pravidelné aktivity. Pro oblast individuálních žádostí jsou schválena pravidla pro poskytování dotací na základě individuálních žádostí.