Kde vyhodit vánoční stromky?

18. 01. 2021 /

Odstrojené živé vánoční stromky můžete vhazovat do velkých kovových kontejnerů na bioodpad nebo je odevzdat na sběrný dvůr (www.slapanice.cz/sberna-strediska-odpadu). Upozorňujeme, že stromky nelze odkládat na jiná stanoviště, ani vedle kontejnerů.   

Seznam umístění velkých kontejnerů na bioodpad: 

Hybešova - u hřiště
Lípová, Bedřichovice - za kapličkou
Nádražní - parkoviště nad hřištěm
Ponětovská - křižovatka s ulicí Václavskou
Sušilova - křižovatka s ulicí Těsnohlídkova 
Štefanikova - v zatáčce

Další informace o stanovištích tříděného odpadu naleznete na webu www.slapanice.cz/stanoviste-trideneho-odpadu