Z objektu bývalého cukrovaru se odtěžuje kontaminovaná voda

21. 01. 2021 /

Sanace objektu bývalého cukrovaru pokračuje i teď v zimě. Vykopány byly sanační jámy se systémem čerpacích a kontrolních vrtů. Po odtěžení jam dojde k tzv. sanačnímu čerpání a promývání kontaminovaného podloží. To bude trvat další téměř tři roky.

Další informace o průběhu sanace naleznete na projektovém webu: https://projekty.slapanice.cz/../sanace-arealu-cukrovaru/