Přiznání k dani z nemovitostí na rok 2013

04. 01. 2013 /

Povinnost podat Přiznání k dani z nemovitostí má vlastník nemovitosti u níž došlo ke změnám rozhodných okolností (změna výměry nebo změna vlastníka v důsledku obnovy katastrálního operátu). Je povinen tak učinit do 31. ledna 2013.

Pokud došlo pouze ke změně koeficientu, není třeba daňové přiznání podávat. Přehled platných koeficientů a jejich použití u jednotlivých druhů nemovitostí je uveden v pomocné tabulce, kterou naleznete v níže uvedeném odkazu.

Tabulka pro výpočet DZN 2013_1