Město rozhodlo o koupi objektu bývalého hostince u Zlatého potoka

18. 02. 2021 /

Na včerejším veřejném zasedání zastupitelstva města byl schválen nákup nemovitosti č.p. 36 na ulici Hlavní č. 20 v Bedřichovicích. Objekt se nachází v centru obce a po přestavbě by jej bylo možné využít pro občanskou vybavenost. Ke koupi se kladně vyjádřil i Osadní výbor Bedřichovice. Cena byla určena dohodou ve výši 3 200 000 Kč.

Záznam ze zasedání Zastupitelstva města Šlapanice ze dne 17. února 2021: https://youtu.be/7ItDlVIN-SU.