Volby do školské rady - zákonní zástupci

25. 03. 2021 /

V letošním školním roce uplynul tříletý mandát stávajícím členům Školské rady ZŠ Šlapanice. Z tohoto důvodu je třeba na další období zvolit nové členy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. V naší základní škole i pro další volební období bude počet členů školské rady 9, přičemž třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.

Prosíme rodiče, kteří mají zájem kandidovat do školské rady na nové volební období za zákonné zástupce, aby se přihlásili nejpozději do 31. března 2021 na e-mail: kancelar@zsslapanice.cz. Ve zprávě uveďte své jméno, příjmení, bydliště a ročník, který navštěvuje Vaše dítě. Společně s tím, prosíme, ve dvou třech větách přibližte, proč o práci ve školské radě máte zájem. Ze všech přihlášených kandidátů bude sestavena kandidátní listina, z níž rodiče vyberou své zástupce do školské rady. Volby proběhnou prostřednictvím Edookitu.

S činností školské rady se můžete seznámit na: www.zsslapanice.cz