První jednání poroty soutěže Cukrovar – nové centrum Šlapanic

19. 03. 2021 /

Dnes se konalo ustavující jednání poroty soutěže o návrh řešení území Cukrovar - nové centrum Šlapanic. Porotě předsedá prof. Ing. arch. Jan Jehlík, vedoucí Ústavu urbanismu Fakulty architektury ČVUT. V porotě zasedají jak zástupci města, tak odborná veřejnost - urbanisté, krajináři a další přizvaní odborníci.

Výsledky soutěže budou veřejnosti představeny v závěru letošního roku.

Předmětem soutěže je návrh urbanistického řešení lokality budoucího nového centra Šlapanic na území bývalého Cukrovaru a jeho okolí. Předpokládá se zde pestrý polyfunkční městský mix způsobů využití odpovídající centrálnímu významu v rámci města.

První jednání poroty soutěže Cukrovar I

První jednání poroty soutěže Cukrovar II