Velikonoční obřady ve Šlapanicích

06. 04. 2021 /

V zahradě za kostelem se v rozsahu do sta osob konaly obřady Zeleného čtvrtku v 18:00 hodin (památka poslední večeře Páně), Velkého pátku v 15:00 hodin (památka umučení Páně), Bílé soboty ve 20:30 hodin (velikonoční vigilie, slavnosti zmrtvýchvstání Páně), zakončené slavnostní Velikonoční nedělí v 8:45 hodin. Vše bylo přenášeno živě místní televizí TV21.cz.

Obřady Velkého pátku (části): Tichý příchod, čtení Božího slova, Janovy pašije, obřad ctívání kříže, přinesení eucharistie a podávání přijímání, po skončení soukromá adorace u Božího hrobu. Obřady Bílé soboty: Bohoslužba světla u ohně s žehnáním paškálu, čtení z Starého zákona o historii židovského národa a vyvedení z egyptského otroctví (potmě), okamžik vzkříšení a rozsvícení světel, čtení z Nového zákona, obnova křestních slibů se svícemi a kropení svěcenou vodou, bohoslužba oběti, přijímání, slavnostní závěrečné požehnání.

Velikonoční obřady ve Šlapanicích