Druhé kolo přímé volby prezidenta

14. 01. 2013 /

Druhé kolo volby prezidenta republiky se uskuteční v pátek 25. ledna 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 26. ledna 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky. Voliči obdrží hlasovací lístky přímo ve volební místnosti. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných důvodů obecní úřad (pí. Bartušková – tel.: 533304320, pí. Pojezná – tel.: 533304324) a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

Oznámení o místě konání voleb - II.kolo (PDF 30.08 kB)