Co nového na cyklostezkách na Šlapanicku

03. 05. 2021 /

Od března běží stavba nových cyklostezek Jiříkovice – Blažovice a Kobylnice – Prace.

Začalo se vytyčením sítí a ochranou plynovodu, který cyklostezka kříží, pokračovalo se vytyčením trasy v terénu, zátěžovými zkouškami únosnosti a začaly práce na sanaci zemní pláně (pro zlepšení únosnosti podloží) ve směru od Blažovic do Jiříkovic. Sanace na tomto úseku už je téměř hotová a bude následovat trasa z Kobylnic do Prace, kde momentálně probíhá skrývka zeminy. I s menšími komplikacemi probíhá vše podle plánu a podzimní termín dokončení není zatím ohrožen.

Co nového na cyklostezkách na Šlapanicku I