Výměna veřejného osvětlení na Jiráskově

07. 05. 2021 /

Z důvodu havarijního stavu veřejného osvětlení bude v červnu zahájena výměna deseti sloupů veřejného osvětlení na ulici Jiráskova (od křížení s ul. Švehlova).

Stávající příliš vysoké sloupy budou vyměněny za nižší. Nová bude i celá kabeláž a svítidla. Světla s tzv. chytrým řízením budou mít lepší svítivost a díky LED technologii i ekonomičtější provoz. Výměna bude dokončena nejpozději do 31. července 2021.

Výměna veřejného osvětlení na Jiráskově