Rozhodnuto o výstavbě nové hasičky

03. 06. 2021 /

Ve středu 2. června 2021 schválila rada města smlouvu na vyhotovení projektové dokumentace na přestavbu hasičské zbrojnice. Nejprve byla plánována rekonstrukce původní budovy s nástavbou.

Bohužel stavebně technický průzkum stávajícího objektu a geotechnické vyjádření k únosnosti zemin ukázalo, že úprava objektu v požadovaném není možná. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že stávající objekt bude odstraněn a na jeho místě bude vystavěn objekt nový. Pokud proběhne povolovací, schvalovací řízení a výběrové řízení na dodavatele podle plánovaného harmonogramu, předpokládáme zahájení stavby ve 2. pololetí 2022. Délka stavby je plánována zhruba na jeden rok.

Rozhodnuto o výstavbě nové hasičky