Nádoby na použité jedlé oleje a tuky

21. 06. 2021 /

Na vybraných sběrných místech ve městě byly umístěny nádoby (černé popelnice označeny nálepkou), do kterých je možné v uzavřených lahvích odkládat jedlé oleje a tuky z domácností.

Rozmístění nádob naleznete zde: https://mapy.cz/s/jesatarona.

Neodkládejte tuky ve skleněných nádobách! Nevhazujte technické oleje a tuky – tyto je možné odevzdat na sběrném dvoře!