Nová kniha o četnících

24. 06. 2021 /

Obec Tvarožná vydala ke 100. výročí zřízení místní četnické stanice knihu kronikáře Františka Kopeckého s názvem „Příběhy (nejen) tvaroženských četníků“.

Obsahem knihy je běžná činnost tvaroženských četníků na pozadí poměrů a událostí v samostatné republice i v Protektorátu Čechy a Morava v letech 1921 – 1945. Její součástí jsou příběhy z Brněnska, Bučovicka, Slavkovska a Vyškovska. Autor píše o krádežích, vraždách, sebevraždách, hazardních hrách, dopravních nehodách a o dalších skutečných smutných událostech místního i regionálního významu. Informace o popisovaných případech čerpal v Okresním archivu Brno – venkov, v Okresním archivu Vyškov, v Moravském zemském archivu, v Moravské zemské knihovně, v Archivu bezpečnostních složek, v četnických kalendářích i obecních kronikách.

V závěru knihy nechybí zprávy o dění ve Tvarožné, Velaticích, Horákově a v Mokré v letech 1945 – 1949, tedy o událostech, řešených už pod názvem Sbor národní bezpečnosti. Přílohami jsou fotografie, archívní materiály, ukázky z četnických zápisů, novin, kronik a četnických kalendářů.

Autorovým cílem je přispět k pochopení nelehké práce tehdejších strážců pořádku a bezpečnosti a nahlédnout do jejich životů. Na 352 stranách najdete řadu hořkých a truchlivých příběhů, které vás snad svým obsahem zaujmou. Knihu můžete od srpna získat na Obecním úřadě ve Tvarožné.

Nová kniha o četnících