Vyhlášení výsledků soutěže: Námět městského loga

30. 06. 2021 /

V březnu letošního roku vyhlásilo město soutěž na námět městského loga. Se svými návrhy se mohli přihlásit žáci 8. a 9. tříd ZŠ Šlapanice a studenti Gymnázia a ZUŠ Šlapanice. 

Celkem se sešly 74 náměty od 65 soutěžící. Z nich pak porota ve složení Jan Šlancar, Mgr. Aneta Moravcová, Ing. Jitka Vilímová, Ing. Šárka Hloušková, Mgr. Art. Petr Hloušek a Mgr. Anna Mrázová v červnu vybrala vítěze. Hodnocení bylo anonymní.

S nejvyšším počtem hlasů byl jako nejlepší vyhodnocen návrh č. 64 (Sabina Pavelková). Na 2. až 4. místě se pak umístily návrhy č. 17 (Anna Strnadová), č. 42 (Klára Kocourková) a č. 78 (Veronika Ježková).

Ocenění za mimořádné zpracování udělila porota:

  • č. 55 (Michal Šášek) a č. 88. (Zuzana Klimková)

Porota se však rozhodla ocenit úsilí všech žáků a studentů, jež své návrhy do soutěže zaslali. Důvodem je jejich mimořádné nasazení, zájem o město i výjimečná kvalita posuzovaných návrhů.