Projekty extravilánové a intravilánové zeleně

04. 07. 2021 /

Tříletá následná péče o zeleň, kterou v rámci projektů financovaných EU prováděla firma Goz Garden s.r.o., byla ukončena a převzata dne 2. července 2021.

Cílem projektů bylo zhodnocení a zlepšení kvality prostředí v našem městě a jeho okolí.

Následujících deset let bude mít údržbu této zeleně na starosti Správa nemovitostí města Šlapanice, s.r.o.

Další zeleň v rukou města

Další zeleň v rukou města I