Školička Sokolík uspěla v auditu kvality na výbornou

08. 07. 2021 /

Na základě žádosti Školičky Sokolík byl dne 16. června 2021 proveden audit Značky kvality v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí. Značka kvality reprezentuje hodnotu dětské skupiny nad povinný legislativní rámec.

Dětská skupina, která získá značku kvality, plní nejen povinnosti dané zákony a vyhláškami, ale navíc poskytuje vysokou kvalitu péče rozvíjením činností v oblastech: Filosofie dětské skupiny, Plán výchovy a péče a jeho naplňování, Pečující osoby, Provoz dětské skupiny, Adaptační období, Bezpečnost a hygiena, Genderový a enviromentální aspekt. Ve všech těchto oblastech jsme byli hodnoceni na úrovni výborná a získali certifikát Značky kvality na dva roky.

Bc. Marcela Havlíčková