Setkání vedení města s představiteli spolků a zájmových organizací

29. 01. 2013 /

Diskuze o současné činnosti spolků a zájmových organizací ve Šlapanicích byla tématem setkání vedení města a těchto sdružení, které se konalo v pondělí od 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ. Předmětem jednání byly také dotace, možnost publikování ve Šlapanickém zpravodaji, informovanost široké veřejnosti na webových stránkách města, Infokanále Šlapanice a v městském rozhlase.