Pojďme ještě pomáhat

31. 08. 2021 /

V neděli 8. srpna 2021 se v městském parku konal benefiční koncert Pojďme si ještě pomáhat.

Na šlapanickém festiválku, který pořádala společnost Čegan, zahrály skupiny Kabinet, HD Acoustic, APF a Nešvilský kroužek. Výtěžek akce ve výši 32.000 Kč půjde na opravu střechy klubovny spolku Brontosaurus v Mikulčicích. 

Chcete-li na opravu střechy finančně přispět, na stránkách Darujme.cz naleznete transparentní účet: Pomozme zničené klubovně v Mikulčicích | Darujme.cz.